نرم افزار

تسهيلات

امروز تقريباً تمام شركت ها و بنگاههاي اقتصادي و تجاري از تسهيلات بانكي استفاده مي نمايند، بنابراين استفاده از يك سيستم نرم افزاري مناسب براي نگهداري مشخصات و سوابق تسهيلات و مراحل پرداخت و محاسبات مربوطه مي تواند انتخاب مناسبي براي مديران اين شركت ها باشد، نرم افزار تسهيلات بانكي شركت داده پرداز دستيار با اتصال به نرم افزار خزانه داري دستور پرداخت هاي مربوط به اقساط را در سررسيد مشخص شده صادر مي نمايد.


 • تعريف انواع تسهيلات بانكي و قراردادهاي وام ها
 • ثبت قراردادهاي تسهيلات
 • كنترل و ثبت تعداد اقساط و نرخ سود وام دريافتي
 • برداشت خودكار اقساط در سررسيد
 • ثبت ميزان سود توافقي
 • صدور سند خودكار حسابداري به تفكيك اصل و سود وام
 • تنظيم سررسيد هاي پرداخت اقساط
 • تنظيم سر رسيد هاي مراحل دريافت تسهيلات
 • ثبت مانده اول دوره تسهيلات در زمان شروع به كار نرم افزار
 • تسويه حساب و يا لغو قراردادهاي صادره
 • گزارش كنترل تسهيلات دريافتي به تفكيك اصل و سود
 • گزارش مانده تسهيلات دريافتي
 • گزارش مراحل پرداخت نشده
 • گزارش خلاصه وضعيت تسهيلات